สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1A280
2AB39
3B603
4O395
รวม1,317