สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1A261
2AB38
3B583
4O379
รวม1,261