สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1A266
2AB34
3B578
4O345
รวม1,223