สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1ไทย1,322
รวม1,322