สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1ไทย1,266
รวม1,266