สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1ไทย1,228
รวม1,228