สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1พุทธ1,322
รวม1,322