สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1พุทธ1,266
รวม1,266