สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1พุทธ1,228
รวม1,228